Trage wegen

landelijke voetweg in KluisbergenTrage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer en landbouwvoertuigen (kerkwegels, loswegen, bospaden, oude spoorbeddingen, …). Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Trage wegen vervullen verschillende belangrijke functies in ons landschap: veilig verkeer voor de zachte weggebruiker, recreatie voor buurtbewoners (of toerisme), de geschiedenis van sommige verbindingen, ecologie op en langs deze wegen, …. Tegenwoordig maken veel gemeenten werk van hun trage wegen om deze te herwaarderen. Om een goede visie op de trage wegen te vormen kunnen tragewegenplannen worden opgemaakt. Deze plannen kunnen door RLVA worden opgesteld, met steun van de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente waar het plan wordt opgemaakt.

meer over trage wegen (pdf-bestand)

 

Werkwijze

Een visie op de trage wegen Een visie op de trage wegen wordt over het algemeen per deelgemeente opgemaakt waarbij verschillende partijen (buurtbewoners, landbouw, natuur, wandelaars, scholen,…) worden betrokken in het project.

trage wegen workflow

Voor de opmaak van een tragewegenplan in een bepaald deelgebied wordt er gestart met de werkkaart. Deze kaart is opgemaakt op basis van de Atlas der Buurtwegen (1841). Officiële wijzigingen van deze wegen worden in de werkkaart opgenomen. Trage wegen die op andere kaarten staan worden ook op de werkkaart gezet (bv. topografische kaarten). Aangezien de Atlas der Buurtwegen een zeer verouderde inventaris van ons wegennet is, dienen deze wegen gecontroleerd te worden.
Aldus worden de trage wegen die op de werkkaart getekend staan door vrijwilligers geïnventariseerd. Hierbij worden een aantal criteria onderzocht op terrein. Vanaf 2017 kunnen deze inventarisaties ook digitaal gebeuren met behulp van een app. Na de inventarisatie wordt de werkkaart omgevormd naar een evaluatiekaart. Hierop wordt duidelijk als een bepaalde weg toegankelijk of ontoegankelijk is. Deze kaart wordt, samen met een evaluatiebundel, voor iedereen beschikbaar gemaakt zodat buurtbewoners, bedrijven, landbouwers, organisaties, … hun mening kunnen geven over de trage wegen in het gebied. Hieruit komen belangrijke argumenten voor of tegen het openen van een bepaalde trage weg.
Nadat de binnengekomen opmerkingen (evaluatiebundels) zijn verwerkt, wordt er een werkgroepvergadering georganiseerd. Tijdens deze vergadering wordt er voor elke trage weg een advies voor de gemeente geformuleerd. Deze vergadering resulteert in een adviesnota en wenselijkheidskaart. Deze dient goedgekeurd te worden door het College van Burgemeester en Schepenen en door de Gemeenteraad.

Met de Vlaamse provincies wordt er werkt gemaakt van een tragewegenregister. Hier komen alle geïnventariseerde gebieden te staan op 1 kaart. Deze kaart kan momenteel bekeken worden via volgende link: http://geo.vlaamsbrabant.be/tragewegen/

 

waar?

In onderstaande gebieden is/wordt er een visie voor trage wegen opgemaakt door het regionaal landschap.

2020:

 • Bevere (Oudenaarde)
 • Edelare (Oudenaarde)
 • Ename (Oudenaarde)
 • Leupegem (Oudenaarde)
 • Melden (Oudenaarde)
 • Oudenaarde centrum (Oudenaarde)
 • Volkegem (Oudenaarde)
 • Everbeek Boven (Brakel)
 • Nederbrakel deel (Brakel)
 • Opbrakel (Brakel)
 • Parike (Brakel)
 • Zegelsem deel (Brakel)
 • Sint-Blasius-Boekel (Zwalm)
 • Sint-Denijs-Boekel (Zwalm)
 • Dikkele (Zwalm) - afwerking 2021
 • Hundelgem (Zwalm) - afwerking 2021
 • Munkzwalm (Zwalm) - afwerking 2021
 • Roborst (Zwalm) - afwerking 2021
 • Rozebeke (Zwalm) - afwerking 2021
 • Horebeke - afwerking 2021

2019:

 • Eine (Oudenaarde)
 • Heurne (Oudenaarde)
 • Mater (Oudenaarde)
 • Mullem (Oudenaarde)
 • Nederename (Oudenaarde)
 • Welden (Oudenaarde)
 • Zuiden van Ronse
 • Westen van Ronse

2018:

2017:

2016:

2015:

2014:

2013:

2011: 

2009:

 • Noordoosten van Ronse
 • Beerlegem (Zwalm)
 • Meilegem (Zwalm)
 • Nederzwalm- Hermelgem (Zwalm)
 • Paulatem (Zwalm)
 • Sint-Maria-Latem (Zwalm)

Naast tragewegenplannen die door ons worden opgemaakt, kunnen deze ook opgemaakt worden door Trage Wegen vzw of door de gemeente zelf.
Op het kaartje kunt u zien waar lokale besturen een visie op trage wegen opmaken of reeds opmaakten.

trage wegen stand voorjaar 2019

Toekomst van trage wegen

Verder kan de gemeente, met bijstand van RLVA, een gedetailleerd actieplan opstellen voor de trage wegen die een verandering ondergaan (verleggen, verlenging, afschaffing, heraanleggen, nieuwe trage weg, …). Ook hier voorziet de provincie Oost-Vlaanderen subsidies voor gemeenten met een tragewegenplan. Op basis van het tragewegenplan kan de gemeente een onderhoudsplan opstellen voor hun trage wegen. Zo kunnen de trage wegen in deze gebieden terug optimaal benut worden. Het project wegspotters helpt de gemeente over de toestand van elke trage weg te waken. Hierbij gaan vrijwilligers systematisch op pad om trage wegen te controleren op achterstallig onderhoud. Met een app (Mobimelder) of met de computer worden de gegevens rechtstreeks naar de gemeente doorgestuurd.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren