Natuurlijk Samen

samen een wilgentunnel bouwen
© RLVA - Griet

Natuurlijk Samen

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, Provincie en Vlaanderen, verschillende middenveldorganisaties (natuur en milieu, land- en tuinbouw, toerisme en recreatie, jacht en wildbeheer, erfgoed, etc.) en de gebruikers van de open ruimte. Het regionaal landschap engageert zich om de natuurlijke troeven van de Vlaamse Ardennen te beschermen. Dat doen we door overheid, bewoners en bezoekers van de streek te betrekken bij acties op het terrein die in een duurzame streekontwikkeling passen. Tegelijk willen we het draagvlak voor natuur en landschap bij de inwoners van de Vlaamse Ardennen te verhogen.

De algemene vergadering telt 48 leden en omvat alle betrokken organisaties, zijnde openbare besturen en verenigingen. Zij worden vertegenwoordigd door een bestuurder van de betreffende organisatie. De algemene vergadering komt minimum één maal per jaar samen en keurt het activiteitenprogramma en de begroting, het jaar verslag en de financiële rekening goed. De algemene vergadering stelt ook de bestuurders aan.

De raad van bestuur telt 37 leden. Het zijn bestuurders die worden afgevaardigd vanuit de provincie (2), de steden en gemeenten (19), de natuur- en milieuorganisaties (12) en de belangengroepen landbouw, recreatie, jacht (samen 5). De raad van bestuur komt minstens vier keer per jaar samen.

Het dagelijks bestuur komt tussentijds samen. Dit bestaat uit een voorzitter, een bestuurder uit een gemeente, één de natuur- en milieuverenigingen en één van de belangenorgansiaties.