Sleedoornpage

In onze streek zijn er een aantal vlinders die het steeds moeilijker hebben. Bijvoorbeeld de sleedoornpage, een typische soort in onze heuvelachtige Vlaamse Ardennen ten oosten van de Schelde. Deze vlinder is afhankelijk van bosranden, struwelen en houtkanten met sleedoorn.

Daarom kunnen eigenaars van geschikte terreinen terecht bij het Regionaal Landschap om subsidies aan te vragen voor de aanleg van vlindervriendelijke kleine landschapselementen, waaronder houtkanten met sleedoorn.

sleedoornpageDe provincie Oost-Vlaanderen financiert dit soortenproject van 2015 tot 2017. De keuze voor deze soorten is gebaseerd op de studie “Soorten en biotopen in Oost-Vlaanderen: prioriteit en symboolwaarde voor het natuurbeleid” van 2014.

pov

in samenwerking met Vlaamse Landsmaatschappij en Natuurpunt