logo paard in landschap 2de Inspiratiedag ‘Paard in het Landschap’ op 18 oktober 2020

Op zondag 18 oktober 2020 vindt de tweede Inspiratiedag ‘Paard in het Landschap’ plaats!

Wil je als Oost-Vlaamse paardenhouder weten hoe kleine landschapselementen zoals hagen, heggen of houtkanten, een poel of degelijk graslandbeheer niet alleen het omringende landschap en de natuur, maar ook het welzijn van je paarden ten goede komt? Ben je benieuwd naar de ervaringen van enkele Oost-Vlaamse paardenhouders die al een aantal van deze elementen toepasten op hun paardenhouderijen?

Kruis dan 18 oktober 2020 aan in je agenda! Het belooft een leerrijke dag te worden. Er staan enkele bezoeken aan inspirerende projecten in het Meetjesland op de planning en een boeiende workshop rond paardenweidebeheer.

Programma:
• 9u tot 12u: workshop paardenweidebeheer in het Provinciaal Streekcentrum De Huysmanhoeve, Bus 1 (zijstraat van de Peperstraat), 9900 Eeklo.
• 12u tot 13u: middagpauze, eigen eten en drank mee te brengen.
• 13u30 tot 16u30: terreinbezoeken bij 2 paardenhouders-ambassadeurs te Sint-Laureins en Deinze.

Eigen vervoer is noodzakelijk.

De inspiratiedag zal volledig coronaproof verlopen. We vragen dan ook dat iedere deelnemer zich houdt aan de geldende coronamaatregelen (1,5 m afstand bewaren, mondmasker dragen, handen ontsmetten).

Inschrijven

Inschrijven is verplicht en doe je per deelnemer via dit inschrijvingsformulier. Je inschrijving is pas definitief na overschrijving van 5 euro per persoon op rekeningnummer BE43 0682 2522 1701 en dit vóór 11 oktober 2020. Gebruik als mededeling "naam+PIHL+18/10/20".

Je ontvangt na inschrijving en overschrijving een mail met verdere specificaties. Gelieve ons tijdig op voorhand te laten weten mocht je toch niet aanwezig kunnen zijn (via sander.carael@rlm.be of 050/70 00 42).

Deze 2de inspiratiedag ‘Paard in het Landschap’ wordt georganiseerd door de drie Oost-Vlaamse Regionale Landschappen Vlaamse Ardennen, Meetjesland, Schelde-Durme en kadert in het plattelandsontwikkelingsproject ‘Paard in het Landschap’.

 

Paard in het landschap

De laatste decennia is het aantal paarden en paardeneigenaars in de provincie Oost-Vlaanderen sterk toegenomen. Deze trend heeft een belangrijke invloed op natuur en landschap en heeft een nieuw begrip doen ontstaan: ‘verpaarding’. Jammer genoeg gaat dit vaak samen met versnippering, degradatie en verrommeling van het landschap en een achteruitgang van de natuur- en omgevingskwaliteit. Zo kwamen er meer opzichtige afsluitingen, witte schrikdraad, mestsilo’s, hoge lichtbakken rondom pistes, allerhande schuilhokken en een veelvoud aan kleine, versnipperde weides die weinig biodiversiteit kennen.

ruiters op pad

Nochtans hoeft dat niet zo te zijn. Paardenhouders kunnen net zo goed landschapsbouwers zijn en heel wat kansen aanbieden voor biodiversiteit, ecologisch herstel en vrijwaring van waardevolle landschappen. Het is vanuit die gedachte dat het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en de regionale landschappen Meetjesland en Schelde-Durme, in november 2018 de handen in elkaar hebben geslaan om de Oost-Vlaamse paardenhouders op te zoeken en om samen met hen een positief verhaal te schrijven.

Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen wil de paardenhouders in de Vlaamse Ardennen sensibiliseren, inspireren, begeleiden en ondersteunen om hun paardenweides en infrastructuur natuurvriendelijk en landschappelijk waardevol in te passen in het omgevende landschap, zodat dit een meerwaarde is voor zowel natuur, landschap als voor de paarden zelf.

 

Hoe gebeurt dit nu praktisch?

 

Binnen het werkingsgebied van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen maken 1 professionele en 4 hobby-paardenhouderijen kans op advies, begeleiding en financiële steun om hun terreinen natuurvriendelijk en landschappelijk waardevol in te kleden. Er is hierbij keuze uit tal van biodiversiteitsverhogende maatregelen zoals: het aanplanten van kleine landschapselementen (hagen, heggen, houtkanten, solitaire bomen) met inheemse, streekeigen soorten, die zo goed mogelijk aansluiten bij de omgeving en waarbij gekeken wordt naar de voordelen voor de paarden (natuurlijke afsluitingen, leveren van schaduw en beschutting, leveren van voedsel, loof, schors, etc.), het aanleggen van poelen of toepassen van natuurvriendelijk beheer van reeds aanwezige waterelementen, het toepassen van ecologisch weide- en hooilandbeheer, het aanbrengen van inbouwnestkasten bij infrastructuur en agrarische bouw,…
Paardenhouders die meestappen in het project zijn tevens bereid om een ambassadeursrol op zich te nemen en hun ervaringen mee uit te dragen om zo het natuur-, landschap- en milieubewustzijn bij andere paardenhouders in de Vlaamse Ardennen te vergroten.

 

Heb je interesse om jouw paardenweides en infrastructuur natuurvriendelijk en landschappelijk waardevol in te passen in het omgevende landschap? Wil je een meerwaarde voor zowel natuur, landschap als voor je paarden zelf? Ben je hiervoor op zoek naar advies, begeleiding en ondersteuning of wil je meer weten over het project ‘Paard in het Landschap’?
Neem dan contact op met met Tine Degezelle (tine[punt]degezelle[at]rlva[punt]be) of op het nummer 055/ 20 72 65.

 

Inspiratiedag

Op zondag 13 oktober 2019 vond onze Inspiratiedag 'Paard in het Landschap' plaats. De drie Oost-Vlaamse regionale landschappen Vlaamse Ardennen, Schelde-Durme en Meetjesland namen een 40-tal paardenhouders en -liefhebbers mee langsheen een aantal voorbeeldprojecten in Brakel, Destelbergen en Maldegem. De deelnemers ervaarden hoe kleine landschapselementen zoals hagen, heggen, houtkanten, bomenrijen en solitaire bomen, een poel of goed graslandbeheer het omringende landschap, de natuur én ook het welzijn van de paarden ten goede kan komen. Het werd een dag vol praktisch advies, goede ideeën en interessante tips. Een verslag met sfeerfoto's vind je via deze link.

 

Bevraging

Wil jij ons helpen om de paardenhouderij in Oost-Vlaanderen beter in beeld brengen? Neem dan zeker ook even de tijd om dit online vragenlijstje in te vullen. Het duurt slechts enkele minuten. Alvast bedankt!

 

Nuttige info

Een mooi geïntegreerde paardenweide kan een boost geven aan het omliggende landschap en de biodiversiteitswaarde ervan. Vooraleer je als paardenhouder terreinwerken uitvoert, is het belangrijk om eerst een aantal belangrijke stappen te overlopen. Via de verschillende beheerfiches en praktische werkboeken hieronder kom je als paardenhouder meer te weten over de praktische aanpak.

beheerfiche biodiversiteit

beheerfiche bomen

beheerfiche grasland

beheerfiche hagen heggen houtkanten

beheerfiche materialen

beheerfiche poelen

beheerfiche stap voor stap naar goede inrichting

praktisch werkboek inrichting paardenweide

risicoplanten voor paarden

de grond van de zaak - handleiding voor goed bodembeheer op paardenweides

organische bemesting (video)

composteren van paardenmest (video)

mestonderzoek (video)

 

 logo paard in landschap

Het project ‘Paard in het Landschap’ is een plattelandsontwikkelingsproject van de drie Oost-Vlaamse regionale landschappen Vlaamse Ardennen, Meetjesland en Schelde-Durme. Het project loopt nog tot april 2021 en geniet financiële steun van Europa (ELFPO - Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling), Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen.

Meer over Plattelandsontwikkeling op: www.vlaanderen.be/pdpo