Paard in het landschap

Agrarische gronden worden deels ingenomen door recreatieve en professionele paardenhouderijen. Deze groeiende en dynamische paardensector heeft daardoor een belangrijke impact op zowel landbouw als op natuur en landschap.

Via het project ‘Paard in het Landschap’ willen de drie regionale landschappen van Oost-Vlaanderen het bewustzijn van natuur-, landschaps- en milieuwaarden bij paardenhouders en andere betrokkenen verhogen. Dit komt ook het welzijn van paarden ten goede.

De focus ligt op het geven van praktisch advies via gerichte communicatie en persoonlijk contact met de paardenhouders om de sector te bereiken, biodiversiteitsverhogende maatregelen d.m.v. realisaties op terrein via pilootprojecten bij ambassadeurs, het tonen van goede praktijkvoorbeelden waar paardenhouders praktische kennis kunnen opdoen en het geven van een aantal beleidsaanbevelingen naar gemeenten toe in functie van landschappelijke inpasbaarheid. ‘Paard in het Landschap’ wil zo werken aan de kwaliteit van het landschap en een tegenwicht vormen voor de versnippering, degradatie en verrommeling van het landschap.
Meer info bij Tine Degezelle (tine[punt]degezelle[at]rlva[punt]be) of op het nummer 055/ 20 72 65.

Met de steun van ELFPO