Houtkantenproject Brakel

Subsidies voor nieuwe houtkanten in BrakelDelen

Nieuwe houtkanten voor Brakel

 

Bloeiende hagen, heggen en houtkanten brengen afwisseling en structuur in het landschap en zijn een vijfsterrenhotel voor de natuur; vlinders, vogels, egels en andere kleine zoogdieren vinden dit geweldig. Ze zoeken er voedsel en een schuil- en broedplaats. Bovendien komen ze de landbouwgewassen ten goede: zo zullen er meer bestuivers aangetrokken worden en gaan hun wortels erosie tegen. Houtkanten leveren ook biomassa op, een duurzame brandstof. 

Maar wat is het verschil tussen een haag, heg of houtkant? We leggen het je graag kort uit. Onder hagen verstaan we compacte, geschoren lijnvormige aanplantingen. Heggen zijn uitgroeiende hagen met bloesems en bessen die hooguit één keer in de twee jaar worden ingekort. Houtkanten zijn breder en hoger, want ze worden maar om de 8 à 12 jaar kortgezet, tot zo’n 20 centimeter boven de grond. Vooral op die houtkanten wil de Milieuraad van Brakel inzetten.

Samen met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen willen we als Milieuraad de aanleg van nieuwe houtkanten financieel ondersteunen. Hiervoor concentreren we ons op twee projectgebieden conform het hemelwater- en droogteplan: De Terkleppebeek en de Sassegem-/Molenbeek.

Wie hier wil aanplanten moet aan een aantal criteria voldoen: bij voorkeur in agrarisch gebied, minimum 100 meter lang of 50 meter mits aansluiting op andere kleine landschapselementen of een bosrand. We promoten daarbij streekeigen struikensoorten. Op termijn is de aanplanting bereikbaar voor onderhoud. Je kan kiezen om een houtkant, een heg of een haag aan te planten. Er wordt echter voorrang gegeven aan het subsidiëren van houtkanten.

Voor jou als eigenaar of pachter is de aanplant gratis, maar je levert wel logistieke ondersteuning om de aanplant mogelijk te maken (bijvoorbeeld het vooraf maaien van lang gras). Je engageert je ook om bij droogte op verzoek van RLVA de aanplant te bewateren. Hiervoor krijg je een kleine vergoeding van 1,5 euro per lopende meter. De nieuw aangelegde houtkanten worden om de 8 tot 12 jaar afgezet. Ook dat zal kosteloos gebeuren voor de landbouwer die meestapt in ons verhaal. Er geldt een verplichting om de aanplant gedurende ten minste 20 jaar te onderhouden. 

In de week van 9 oktober 2023 vind je hier meer concrete info hoe je hier aan kan deelnemen.  

bloeiende houtkant
© RLVA