hou honden aangelijnd

Een nieuwe lente, een nieuw begin…
voor velen klinkt dit als schoolse herinneringen in de oren. Maar, deze nieuwe lente luidt ook het begin in van een nieuw broedseizoen voor vogels.

Wandelaars met loslopende hond hebben een bijzonder grote invloed op het broedsucces van vooral grondbroeders op open terreinen (in casu akkervogels zoals fazant, patrijs en leeuweriken) door het onvoorspelbare gedrag van de hond (ad random zoeken). De reden hiervoor ligt in het feit dat met name grondgebonden vogels en dieren door honden aangevallen, opgejaagd of opgegeten kunnen worden en deze dus een reëel gevaar vormen voor veel dieren.

De impact van loslopende honden is zoveel groter omdat ze een veel groter terrein bestrijken dan aangelijnde honden, en geneigd zijn achter de dieren aan te gaan die ze ruiken of zien. Het is daarbij de directe zichtbaarheid van de hond die de trigger voor vluchtgedrag oplevert. Dit is te wijten aan het feit dat honden meer nog dan mensen als predatoren ervaren worden. Honden lopen vaak buiten paden, en zoeken vogels gericht op om achterna te jagen. Ze lopen bovendien vaak door het vrije veld, en zoeken vogels op om achterna te jagen. In bosgebied beperkt het negatieve effect zich tot het gebied waarbinnen de hond door vogels wordt gezien.

Wij doen dan ook een beroep op de wandelaars met hond(en) om hun dieren aangelijnd uit te laten om onze akkervogels te sparen van verstoring(en).