energiek landschap Vlaamse Ardennen

Dit project maakt de koppeling tussen twee doelstellingen voor een duurzamer platteland, nl. de transitie naar een duurzamer energiesysteem enerzijds en een duurzaam, klimaatadaptief landschapsbeheer anderzijds.

Het project geeft daarmee uitvoering aan de ambities van de lokale besturen om enerzijds klimaatverandering te voorkomen (mitigatie), zoals inzetten op hernieuwbare energie, en om onze samenleving aan te passen aan de klimaatverandering (adaptatie), zoals investeren in landschap om de pieken van extreem nat, droog en heet op te vangen.

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen betrekt daarom alle besturen in haar werkingsgebied stap voor stap in een traject naar groene warmte uit lokale houtige biomassa. Daarnaast wordt samen met Brakel, Lierde en Geraardsbergen doorgedreven gewerkt aan een duurzaam beheer van de kleine landschapselementen op het grondgebied én aan de productie van snippers uit het geoogste snoeihout en de lokale afzet ervan. RLVA doet dit in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen en haar opgebouwde expertise en adhv know-how binnen Vlaanderen en daarbuiten.

Dit gebeurt in nauw overleg met alle spelers die betrokken zijn bij vnl. houtige biomassastromen en dit wordt ondersteund door een lerend netwerk tussen alle betrokken actoren. Aangevuld met demonstraties bij reeds lopende projecten, komt biomassa zowel voor lokale besturen en organisaties, als voor landbouw en bedrijven, binnen handbereik voor de eigen energievoorziening.

Meer info: Gus Van Hoeck (gus[punt]van[punt]hoeck[at]rlva[punt]be of op het nummer 055/ 20 72 65.

Met de steun van ELFPO