Bestuur

 

RLVA is een vzw opgericht op 1 juli 1992 in het stadhuis te Ronse. RLVA is een samenwerkingsverband tussen enerzijds de provincie Oost-Vlaanderen en 17 steden/gemeenten uit de Vlaamse Ardennen en anderzijds de belangengroepen uit de regio met aandacht voor natuur en milieu, toerisme en recreatie, land- en tuinbouw, wildbeheer.

 

De algemene vergadering telt 47 leden, alle organisaties, zijnde openbare besturen en verenigingen. Zij worden vertegenwoordigd door een bestuurder van de betreffende organisatie. De algemene vergadering komt minimum één maal per jaar samen en keurt het activiteitenprogramma en de begroting, het jaarverslag en financiële rekening goed. De algemene vergadering stelt ook de bestuurders aan.

 

De raad van bestuur telt 36 leden. Het zijn bestuurders die worden afgevaardigd vanuit de provincie (2), de steden en gemeenten (17), de natuur- en milieuorganisaties (12) en de belangengroepen landbouw, recreatie, jacht (5). De raad van bestuur komt minimaal vier keer per jaar samen.

 

Een dagelijks bestuur komt tussentijds samen. Dit bestaat uit de voorzitter, een bestuurder uit een gemeente, één uit de natuur- en milieuverenigingen en één van de belangenorganisaties.