Landbouwers kunnen beheerovereenkomsten sluiten met de Vlaamse Landmaatschappij en zo bijdragen aan de biodiversiteit, het landschap en de verbetering van het bodem- en waterbeheer in het agrarisch gebied. Gedurende vijf jaar doen ze, in ruil voor een jaarlijkse vergoeding, extra inspanningen op hun bedrijf voor de natuur en het milieu.

Deze inspanningen omvatten onder meer het onderhouden van kleine landschapselementen (KLE's) zoals houtkanten, hagen, knotbomenrijen, etc., het botanisch beheren van soortenrijke graslanden, maar ook het aanleggen en onderhouden van grasstoken om afstromende modder op te vangen of om een buffer te vormen langs kwetsbare landschapselementen. Nieuw zijn ook de bloemenstroken, die op bepaalde plaatsen kunnen aangelegd worden ten voordele van bestuivende insecten zoals vlinders en bijen. Daarnaast biedt de VLM ook nog heel wat maatregelen ten voordele van akker- en weidevogels in de vorm van specifiek graslandbeheer of aanleg van vogelakkers.

Wil je meer informatie hierover of wil je weten wat er mogelijk is op jouw landbouwbedrijf? Neem gerust contact op met Pascale Steurbaut (gemeenten groen ingekleurd op de kaart) of met Caroine Beele (gemeenten oranje ingekleurd op de kaart), bedrijfsplanners van de VLM voor de regio Vlaamse Ardennen of neem een kijkje op de website www.vlm.be.

Pascale Steurbaut: pascale.steurbaut@vlm.be, T 0499 994335
Carline Beele: caroline.beele@vlm.be, T 0499 593561

kaart VLM bedrijfplanners