veilig knotten - nieuw wandelnetwerk - poelenproject

ezine RLVA november 2016

knotteams zoeken versterking

knotteams

De knotteams gaan langs bij mensen in de Vlaamse Ardennen die hun knotbomen niet langer zelf wensen te knotten. In ruil voor het hout worden de bomen gratis door het team geknot. Het fijn hout blijft ter plaats, tenzij er hierover vooraf afgesproken wordt met het knotteam. Je kunt pas deel uitmaken van zo'n knotteam na het volgen van een opleiding 'veilig knotten'.
Omdat de knotteams van Ronse, Zingem en Kruishoutem op zoek zijn naar versterking organiseert RLVA op 14 januari 2017 zo'n opleiding in de Mastbloem in Kruishoutem. Inschrijven kan door betaling van 50€ via het rekeningnummer BE23 0012 2912 5291 met vermelding 'opleiding knotten'. Indien er te veel inschrijvingen zijn, waardoor u niet kan deelnemen, wordt het bedrag terug gestort. Maximum aantal deelnemers is 12.
Gezien de nood aan extra knotters in Ronse, Zingem en Kruishoutem krijgen inwoners van deze drie gemeenten voorrang bij de inschrijvingen. Meer info en inschrijven: landschapsloket@rlva.be of via het nummer 055/20 72 65.


wandelen à la carte

nieuw wandelnetwerk

Je eigen wandelroutes à la carte uitstippelen in de Vlaamse Ardennen kan al enkele jaren op het wandelnetwerk Getuigenheuvels in de driehoek Oudenaarde-Ronse-Kluisbergen. Maar vanaf midden 2017 komen er twee nieuwe wandelnetwerken bij: 'Zwalmvallei' en 'Bronbossen'. Het bestaande netwerk Getuigenheuvels wordt herwerkt, en het Oost-Vlaamse deel van het wandelnetwerk Pajottenland wordt geïntegreerd in het nieuwe wandelnetwerk Bronbossen. Alle netwerken zullen op elkaar aansluiten: handig voor wie graag een wandelvakantie van een paar dagen wil plannen in de Vlaamse Ardennen.
Bij de realisatie van de nieuwe wandelnetwerken hoort natuurlijk het plaatsen van bewegwijzering. In de betrokken gemeenten van de Vlaamse Ardennen zullen binnenkort nieuwe palen en borden in het landschap verschijnen. De plaatsing gebeurt in overeenstemming met het verkeersreglement en zodanig dat een minimum aan hinder voor de aangelanden wordt veroorzaakt. Ondervind je toch hinder van een geplaatste paal? Contacteer dan de routedokter van Toerisme Oost-Vlaanderen via routedokter@oost-vlaanderen.be. Hij/zij zoekt graag samen met jou naar een oplossing.
Voor meer info over de nieuwe wandelnetwerken surf je naar www.tov.be/nieuwenetwerken of contacteer je de gemeentelijke dienst Toerisme.


leve(n)de poelen!

poelenproject RLVA

Een van onze langst lopende projecten is het poelenproject. Veedrinkpoelen worden aangelegd of opgeknapt. We doen dit bij particulieren, gemeentebesturen, landbouwers, maar ook bij natuurverenigingen. Dit jaar werden er 25 poelen geruimd of gegraven. We kwamen ondermeer langs bij het Parkbos-Uilenbroek op de grens tussen Lierde en Zottegem, waar we een 'kraantje' toe staken bij de lokale natuurpunt-vrijwilligers. Een fotoverslag vind je op hun facebookpagina.