Regionale Landschappen

 

Woon je niet in het werkingsgebied van RLVA? Dan kan je misschien terecht in een ander regionaal landschap.

 

regionale landschappen in vlaanderen 

16 Regionale Landschappen in Vlaanderen behouden en versterken natuur, erfgoed & streekidentiteit, klimaat, draagvlak en beleving. We brengen inwoners en partners samen rond een wervend landschapsverhaal dat inspireert en voor verbondenheid zorgt.

 

Integrale landschapsbenadering - In onze cultuurlandschappen hebben zowel natuur als mensen hun verhalen en gebruiken gegoten in de mal van het omgevende landschap. Het is die ‘vergroeiing’ die de Regionale Landschappen koesteren en we kijken daarbij steeds graag over muurtjes.

 

Denken, doen en inspireren - Regionale Landschappen hebben een brede blik op de regio vanuit unieke terreinkennis. We zorgen steeds voor maatwerk op basis van lokale kansen om inwoners en bezoekers nauwer in contact te brengen met streekeigen natuur en landschap.

 

Positief, creatief en efficiënt - Samenwerking, overleg en expertise zijn de positieve krachten waarmee RL’en natuur en landschap versterken. Dankzij de vzw-structuur kunnen we snel en efficiënt zorgen voor resultaten, met inhoudelijke en financiële inbreng van eigenaars en partners als multiplicator.

 

www.regionalelandschappen.be