Vuur doet Leven!

Het leven rond de houtgestookte bakoven.Delen

Vuur doet Leven!

Het project Vuur doet Leven! liep van 2018 tot 2021. Naast de restauratie van een aantal vervallen bakovens (o.a. Mater, Welden, Schorisse) werd in Parike op de traditionele manier een volledig nieuwe oven gebouwd. Activiteiten zoals wandelingen, lezingen, molenbezoeken, kooklessen,... leidden tot een netwerk van geïnteresseerden rond de bakovens. Het project leeft verder op de facebookpagina, en in de projectpublicatie 'Vuur doet Leven'!  

Download de publicatie
© RLVA
© Stefaan Verbiest

Subsidiemogelijkheden

Met het PDPO project ‘Vuur doet Leven!’ kregen we middelen voor de restauratie van vijf bakovens en de bouw van één nieuwe oven. Het project is ondertussen afgelopen, maar er zijn nog steeds subsidiemogelijkheden voor wie zelf aan de slag gaat of voor een oven laat restaureren. Er zijn twee mogelijkheden die je mag combineren: 

Subsidie voor werkzaamheden aan klein historisch erfgoed van de Provincie Oost-Vlaanderen

Deze subsidie is bedoeld voor werkzaamheden aan niet-beschermd waardevol onroerend klein historisch erfgoed. Het gaat om onroerende goederen van beperkte omvang die mee het karakter bepalen van een stad, dorp of landschap, zoals onder meer kapellen, kruisstaties, wegwijzers, historisch straatmeubilair, kiosken, gedenktekens, kerkhofmuren, grens- en schandpalen, walgrachten, dreven, vredesbomen, bakovens, …
De subsidie bedraagt maximaal 8125 € per jaar en per aanvrager. De procedure, de voorwaarden en het aanvraagformulier vind je via https://www.oost-vlaanderen.be/ontspannen/erfgoedzorg/subsidies.html.
Meer info via directie Erfgoed, 09 267 72 00 of via erfgoed@oost-vlaanderen.be

Herita Projectrekening

Een Herita Projectrekening is een alternatieve financieringsvorm naast premies, subsidies en fiscale maatregelen en geeft project én je donateurs een duwtje in de rug. Bij giften vanaf 40 € op de projectrekening zorgt Herita voor een fiscaal attest voor de donateurs, waardoor zij 45 % van hun gift terugkrijgen in de vorm van belastingvermindering. De procedure, voorwaarden en het aanvraagformulier vind je via https://www.onroerenderfgoed.be/ik-wil-financiele-ondersteuning-krijgen. Meer info bij Tom Styns van Herita op het nummer 03/212 29 58 of via tom.styns@herita.be.

© Stefaan Vanderbiest
© Stefaan Vanderbiest
© RLVA
© Stefaan Vanderbiest

Platteland Plus: Vlaanderen en Provincie Oost-Vlaanderen investeren in hun platteland.