Vleermuizen in de Vlaamse Ardennen

Vleermuizen in de Vlaamse ArdennenDelen

Vleermuizen

Vleermuizen zijn Europees beschermd, maar toch hebben ze het niet gemakkelijk. Nochtans zijn het nuttige, natuurlijke insecteneters. Ze helpen ons met het bestrijden van plaaginsecten zoals muggen en insecten die hout of landbouwgewassen aantasten. Helaas gaat het met de meeste vleermuissoorten niet zo goed. De versnippering van de open ruimte en het dichtmaken en isoleren of afbreken van oudere gebouwen maken het steeds moeilijker voor vleermuizen om voedsel te vinden, te schuilen, jongen groot te brengen en te overwinteren. 

Daarom zetten we ons samen met zowel private partners als gemeenten in voor deze tot de verbeelding sprekende zoogdieren. We werken aan de opwaardering van hun leefgebied, door zomerverblijfplaatsen (zoals kerkzolders) en winterverblijfplaatsen (zoals ijskelders, bunker) geschikter te maken en door kleine landschapselementen aan te leggen (zoals heggen of bomenrijen).

© RLVA - Bart

Brievenbussen voor vleermuizen

Een voorbeeld van een actie die we voor vleermuizen uitvoeren is het plaatsen van brievenbussen in kerktorens.

Kerktorens zijn voor deze vliegende zoogdiertjes een belangrijke slaap- en overwinteringsplaats, maar tegenwoordig worden nagenoeg alle kerktorens afgesloten om overlast door kauwen en duiven te voorkomen. Hierdoor ondervinden ook de vleermuizen heel wat moeite om binnen te raken.

Om hier een mouw aan te passen plaatsten we in twee kerktorens (nl. Louise-Marie en Everbeek-Boven) tien ‘brievenbussen’ in de galmgaten van de torens. Langs deze invliegopeningen (zie foto) kunnen vleermuizen de kerktorens weer probleemloos in- en uitvliegen en vinden zo weer een rust- en overwinteringsplaats.

Dit was enkel mogelijk dankzij de bereidwillige medewerking van de verantwoordelijke van de kerkraden en de expertise van Daan Dekeukeleire van de vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt.


De werkzaamheden waren mogelijk dankzij de goedkeuring van het beschermingsproject voor Vleermuizen door Minister van Omgeving Demir. Samen met de subsidie aan het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen voor aanpassingswerken ten gunste van vleermuizen aan het pomphuisje in het Heynsdaelebos te Ronse ging het hier in totaal om ruim 19000 euro.