Trage wegen Vlaamse Ardennen

Trage wegen in de Vlaamse Ardennen

Als alternatieve paden voor niet-gemotoriseerd verkeer bieden trage wegen een ideale ontsnappingsroute om je rustig, milieuvriendelijk en veilig doorheen het landschap te bewegen.Delen

Trage wegen

Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer en landbouwvoertuigen (kerkwegels, loswegen, bospaden, oude spoorbeddingen, …). Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Trage wegen vervullen verschillende belangrijke functies in ons landschap: veilig verkeer voor de zachte weggebruiker, recreatie voor buurtbewoners (of toerisme), de geschiedenis van sommige verbindingen, ecologie op en langs deze wegen, …. Tegenwoordig maken veel gemeenten werk van hun trage wegen om deze te herwaarderen. Om trage wegen op te waarderen biedt het Regionaal Landschap ondersteuning aan gemeentebesturen van inventarisatie tot toekomstvisie en uitvoeringen op terrein.

© RLVA - Bart
© Vilda - Yves Adams

Ondersteuning van gemeenten

Binnen onze werking kunnen verschillende ondersteuningspakketten aan gemeenten worden aangeboden. Deze ondersteuningspakketten worden gefinancierd door de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente in kwestie. Met deze pakketten kunnen wij tijd voorzien om op onderstaande 3 thema’s te werken.

1. Beleidskader

De opmaak van een beleidskader wordt aangeboden sinds het vernieuwde gemeentewegendecreet van september 2019. In een eerste fase worden alle trage wegen op kaart gezet en geïnventariseerd. Daarna wordt een globaal wensbeeld in de gemeente opgesteld en een afwegingskader opgemaakt in verband met mogelijke acties/vragen rond trage wegen. Aan een beleidskader kunnen verschillende operationele beleidskeuzes worden gekoppeld om concrete acties/ideeën verder uit te werken.

2. Wegspotters

Een gemeente kan het project wegspotters opstarten voor alle trage wegen op hun grondgebied. Binnen dit project zoeken we vrijwilligers die graag in (eigen) gemeente regelmatig op stap gaan en terwijl kijken als de trage wegen in goede staat zijn. Hiervoor werken we met een meldingssysteem dat door vrijwilligers en gemeentebestuur kan gebruikt worden om meldingen te ontvangen en verwerken. Meer info over wegspotters op: www.wegspotters.be

In de Vlaamse Ardennen zijn al een aantal gemeenten actief met wegspotters. Mocht je zelf interesse hebben om te helpen aan een kwaliteitsvol trage wegennetwerk in een van deze gemeenten kun je steeds contact opnemen met ons of de gemeente.

Wegspottergemeenten in ons werkingsgebied (toestand 2022): Erpe-Mere, Geraardsbergen, Herzele, Zottegem.

3. Uitvoeringen

Wanneer een gemeente concrete acties verder wil uitwerken kan het regionaal landschap ook hier ondersteuning aanbieden. Dit kan gaan om overleg met betrokken partijen, inrichtingsvoorstellen, kostenramingen, opvolging terreinwerken, subsidiedossiers voorbereiden, juridische achtergrond van de trage weg, opmaken van kaarten om te publiceren, onderhoudsplan opstellen, bebording/naamgeving van trage wegen…

Trage wegenplannen in de Vlaamse Ardennen

In alle gemeenten binnen het werkingsgebied van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen zijn trage wegenplannen opgemaakt. Deze trage wegenplannen vormen een publieksadvies voor het gemeentebestuur om het trage wegen netwerk op te waarderen. Een trage wegenplan bestaat uit een adviesnota, evaluatiekaart (inventarisatie van de toegankelijkheid) en wenselijkheidskaart.

Het Regionaal Landschap of Trage Wegen vzw ondersteunden de meeste gemeenten bij de opmaak hiervan, deze documenten kan je hier onder per gemeente of gebied raadplegen. 

© Vilda - Jeroen Mentens