Paard in het Landschap

Met enkele eenvoudige, maar slimme aanpassingen tover je een paardenweide om tot een groen paradijs voor paarden.Delen

Natuur- en landschapsvriendelijke paardenweiden

Een mooi geïntegreerde paardenweide kan een boost geven aan het omringende landschap, de biodiversiteitswaarde ervan en het welzijn van de paarden.

Door streekeigen struiken en bomen aan te planten in en rond de weide,  zorg je voor leefgebied, nest- en schuilgelegenheid en voedsel voor heel wat dieren. De paarden kunnen smullen van de overhangende takken en bladeren en vullen zo hun dieet aan met de nodige voedingsstoffen. Natuurlijk is ook de schaduw en de beschutting van de bomen en struiken erg welkom voor de paarden.

Een goed beheerd, ideaal paardenweiland bestaat uit verschillende grassoorten en kruidachtige planten. Deze kruidenrijke gras- en hooilanden zijn niet alleen mooi om te zien, ze zijn ook goed voor de biodiversiteit, de bodem, het klimaat en onmisbaar voor de paarden zelf. Door naast grassen ook kruidachtige planten te eten, krijgen de paarden gevarieerde voedingsstoffen binnen, met een laag suiker- en eiwitgehalte. Heel wat nuttige insecten, vogels en kleine zoogdieren profiteren mee van deze diverse, kruiden- en soortenrijke gras- en hooilanden, wat de biodiversiteit verhoogt.
Door de begrazingsdruk op de paardenweide te spreiden en de vegetatie niet te kort te laten afgrazen, vermijd je overbegrazing en overbetreding, en hou je de grasmat gezond.

Als de locatie geschikt is, behoort de aanleg van een natuurlijke poel op de paardenweide ook tot de mogelijkheden. De paarden kunnen er drinken of verkoeling zoeken en in een afgerasterd deel van de poel vinden amfibieën een prima biotoop.

Heb je interesse om jouw paardenweide natuurvriendelijk en landschappelijk waardevol in te passen in het omgevende landschap? Neem dan contact op met ons landschapsloket.

contacteer het landschapsloket
paard in kruidenrijke weide
© vilda - Lars Soerick
© Regionale Landschappen

Zelf aan de slag met handige beheerfiches


Welk type boom kies ik het best? Hoe onderhoud ik mijn paardenweide? Hoe leg ik een poel aan als natuurlijk drinkwaterbassin? Deze handige beheerfiches geven je een pak informatie en tips om zelf aan de slag te kunnen gaan met de herinrichting van je paardenweide.

Algemene tips

Het paard- en natuurvriendelijk inrichten van een paardenweide heeft niet enkel tal van voordelen voor de paarden zelf, maar ook voor het omliggende landschap en de biodiversiteit. Ontdek wat een aangepaste paardenweide kan betekenen voor zowel paard als natuur en landschap.

Naar de fiche
© RLVA - Bart

De juiste boom

Bomen kunnen verschillende functies hebben: als schaduwboom, als scherm of als herkenningspunt. In deze beheersfiche ontdek je welke boom je best kiest voor jouw weide.

 

Naar de fiche
© Vilda - Lars Soerinck

Correct onderhoud

Goed beheerde graslanden zijn onmisbaar voor paarden en hebben een belangrijke ecologische en landschappelijke waarde. Dit geldt zowel voor graasweiden als voor
hooilanden. Via deze tips zorg je voor een correct onderhoud.

Naar de fiche
© RLVA - Bart

Hagen, heggen of houtkanten?

Voor veel diersoorten is de aanwezigheid van hagen, heggen en houtkanten essentieel. Deze elementen vormen een biotoop op zich en worden gebruikt om te schuilen, te rusten, te nestelen of als voedselvoorraad. Maar wat kies je wanneer?

Naar de fiche
© RLVA - Bart

Poel voor drinkwater

Een natuurlijke poel bevat bijna het hele jaar door op natuurlijke wijze gronden/of regenwater. Naast drinkwatervoorziening leveren poelen ook een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit. Via deze tips leg je op een juiste manier een poel aan.

Naar de fiche
© Vilda - Lars Soerinck

Integratie landschap

Een mooi geïntegreerde paardenweide kan een boost geven aan het omliggende landschap en de biodiversiteit. Vooraleer je als paardenhouder terreinwerken uitvoert,
is het belangrijk om eerst een aantal belangrijke stappen te overlopen. Deze fiche zet je alvast op weg

Naar de fiche
© RLVA - Bart

Materialen

Een mooie, landschappelijke integratie van je paardenweide, vraagt een doordachte
materiaalkeuze. De afrastering, een schuilhok, drinkbakken en voederbakken hebben een
grote impact op het landschap. Ontdek hier welk type materiaal je kan gebruiken.

Naar de fiche
© RLVA - Bart

Biodiversiteit 

Een goed ingerichte paardenweide kan heel wat voordelen opleveren voor verschillende
fauna- en florasoorten. Met deze fiche willen we je graag enkele maatregelen voorleggen
die jij als paardenhouder kan ondernemen om andere dieren te verwelkomen.

Naar de fiche
© RLVA - Bart

Inspiratiebrochure Paard in het Landschap

In november 2018 werd het plattelandsontwikkelingsproject 'Paard in het Landschap' opgestart. Dit project werd uitgevoerd door de drie Oost-Vlaamse regionale landschappen Vlaamse Ardennen, Schelde-Durme en Meetjesland & Leievallei, met financiële steun van Europa (ELFPO – Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling), Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen.

Via dit project gaven de Oost-Vlaamse regionale landschappen paardenhouders gericht advies en begeleiding op maat om hun paardenweiden en -infrastructuur natuur- en landschapsvriendelijker in te richten en te beheren met voordelen voor zowel landschap, natuur, biodiversiteit als het welzijn van hun paarden.

Het project werd afgerond in april 2022. Als sluitstuk werd de brochure "Paard in het Landschap" uitgegeven. Met deze brochure hopen we jou een leidraad te bieden om zelf aan de slag te gaan.

Lees de brochure

Meer nuttige info