Natuur in je buurt

We zorgen samen met jou voor meer groen in je buurt door de aanleg van speelnatuur, buurtparkjes en groene ontmoetingsplekken.Terug naar overzicht
Delen

Samen voor meer natuur in je buurt

Waar zijn we al aan de slag gegaan? Wat doen we dan precies? En hoe gaan we daarbij tewerk? Hier vind je een korte voorstelling van enkele recente voorbeelden van groene ontmoetingsplekken, speelnatuur en buurtgroen in de Vlaamse Ardennen. Meer weten hierover ? Contacteer ons!

- de bouwdoos

- den bleek Geraardsbergen

- ontharding Kwaadstraat Lierde

- groene ontmoetingsplaats Zwalm

- hondenweide Rijdtmeersen Brakel

- leemgroeve Borstekouterstraat Zwalm

de bouwdoos Ruien
© Lieselot Geeraerts

De Bouwdoos - medicijn voor jouw dorpsplein

De dorpspleinen vormen het natuurlijke hart van onze dorpskernen. Hoe kunnen we van onderbenutte pleinen het kloppend hart van de buurt maken? Hoe brengen we het groene karakter van de Vlaamse Ardennen opnieuw tot leven in de dorpskernen? Hoe creëren we samen met de lokale inwoners bruisende en gezonde plekken om elkaar te ontmoeten?

Met deze vragen gaan  Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, SOLVA | Streekoverleg, Logo Gezond+ en Logo Dender en Avansa Vlaamse Ardennen-Dender (voormalige VormingPlus) binnen 'De Bouwdoos' aan de slag om vijf pleinen in de Vlaamse Ardennen via een participatief traject in een nieuw jasje te steken. Samen zoeken we naar het juiste medicijn voor elk dorpsplein.

De bouwdoos is een goed gevulde container vol materiaal zoals zit-, speel- en groenelementen. De bouwdoos verhuist mee van het ene naar het andere plein waar de materialen herbruikt worden. Per plein worden ook unieke stukken met inwoners en lokale talenten gemaakt. Door een kritische evaluatie en een verbindend slotfeest werken we richting een duurzame invulling van de plekken uit het traject.

logo's

© Lieselot Geeraerts

den Bleek Geraardsbergen

Het lokaal bestuur Geraardsbergen wil het recreatiedomein Den Bleek, gelegen langs de Dender, een nieuwe dynamiek en uitstraling geven. De site heeft een zeer strategische ligging voor de Geraardsbergse waterhuishouding.

Vanuit een participatietraject met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen heeft een geëngageerde groep van bewoners en verenigingen aan een nieuwe invulling gewerkt, waarbij duurzaamheid en vergroening voorop staan gesteld. Den Bleek wordt een groene long in de stad met aandacht voor ontspanning, sport, speelruimte, ontmoetingsmogelijkheden en de historiek van de site.

© RLVA

Ontharding Kwaadstraat Lierde

De gemeente Lierde, Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en Avansa Vlaamse Ardennen - Dender slaan de handen in elkaar om een grijs en afgedankt stuk Kwaadstraat in Sint-Martens-Lierde te ontharden, vergroenen en verfraaien. In samenspraak met burgers, adviesraden en natuurverenigingen maken we er een aangename ontmoetingsplek van. Ontharden en vergroenen zijn belangrijk voor de klimaatbestendigheid, het beheersen van de gevolgen van de klimaatverandering, het verhogen van de leefkwaliteit en het verbeteren van de leefomgeving.

© RLVA

buurtpark Zwalm

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen gaat samen met de gemeente Zwalm aan de slag om van de  stationsbuurt in Sint-Denijs-Boekel een aangename ontmoetingsplek te maken voor mens en dier.
Door een participatietraject met buurtbewoners, senioren, pendelaars, hondeneigenaars en andere actoren bouwen we aan een plek waar aandacht is voor biodiversiteit, klimaat en duurzaamheid. Hiervoor zal een deel van de site onthard worden, zal een insectvriendelijke plantenkeuze gemaakt worden, en zal onderzocht worden of het inrichten van een hondensnuffelweide tot de mogelijkheden en wensen behoort. Voor de uitwerking hiervan werken we nauw samen met de HoGent en Natuurpunt.

logo's
© RLVA

Hondenweide Rijdtmeersen Brakel

In samenwerking met de gemeente Brakel steken we de hondenweide in de Rijdtmeersen in Brakel in een nieuw jasje. Onze viervoetige vrienden kunnen er hun hartje ophalen met snuffelzones en spelelementen zoals boomstammen, een hindernissen- en een zigzagparcours, een wilgentunnel,… Door de hondenweide aan te kleden met streekeigen bomen en struiken en door zones te voorzien met veel kruiden en bloemen zorgen we er bovendien voor dat de hondenweide ook onze inheemse dieren ten goede komt. Vogels, vlinders, bijen, hommels en veel andere soorten zullen hier een plekje vinden. 

© RLVA

Leemgroeve Borstekouterstraat Zwalm

De voormalige leemgroeve aan de Borstekouterstraat in Roborst wordt een nieuwe oase voor akkervogels, waterdieren en wandelende medemens. De site werd in het najaar van 2023 aangekocht door de gemeente na te zijn opgevuld met zeer arme grond in de winter van 2022. Dat zorgde voor een opmerkelijke, op sommige plaatsen doornige en stekelige pioniersvegetatie. Bedoeling is de site de komende jaren in te richten, te starten met een langwerpige aanplant die de oude steenbakkerijgebouwen visueel afschermt van de vroegere groeve. Het regionaal landschap ging aan de slag met een voorstudie van een onderzoeksbureau en stelde aan het college van Zwalm een ontwerp voor.

Dat ontwerp is gebaseerd op een versterking van het waternetwerk op de 10 ha grote site, aangevuld met randbebossing. Een wandelpad zal er omheen lopen. Het gebied blijft open, wat goed is voor de nog aanwezige akkervogels die hier rust en voedsel vinden. De zeldzaam geworden leeuwerik wiekt nog steeds boven het gebied. Een grote uitdaging zal het beheer worden van het gebied: de natuur mag er grotendeels zijn gang gaat, maar verruigen met distels en andere zaaiende ruigtekruiden moet absoluut vermeden worden. Het definitieve ontwerp wordt pas bekend gemaakt eenmaal het college groen licht geeft.

logo
© RLVA