De kerkuil

Kerkuilen in de Vlaamse ArdennenDelen

De kerkuil

De kerkuil is een zogeheten cultuurvolger, een soort die zich graag in de buurt van mensen ophoudt. Ze broeden dan ook dikwijls in kerktorens, oude schuren en andere gebouwen in het landelijk gebied. 

De laatste decenia worden die schuren en kerktorens steeds beter afgesloten in functie van isolatie en om overlast van duiven te voorkomen. Dit maakt het voor kerkuilen moeilijker om een geschikte nestplaats te vinden. Gelukkig maken ze ook graag gebruik van speciale nestkasten en op die manier kunnen we daar een mouw aan passen.

kerkuilenwerkgroep in actie
© Vilda - Rollin Verlinde

Kerkuilen in de Vlaamse Ardennen

RLVA plaatst en onderhoudt, samen met enthousiaste vrijwilligers, vele tientallen nestkasten voor kerkuilen in de Vlaamse Ardennen. Door het plaatsen van deze kerkuilnestkasten en het aanplanten van streekeigen groen (leefplaats voor de prooidieren van de kerkuil) proberen we deze dieren aan een geschikte nestplaats in een geschikte leefomgeving te helpen. We ontvingen hiervoor de 'Ford Motor Company Environmental Award'.

Ondertussen mogen de broedresultaten in onze regio er best zijn! Overigens doet de kerkuil het in gans Vlaanderen beter: waren er in 1982 nog amper 23 broedlocaties in heel Vlaanderen, dan schatte men anno 2020 dat er weer meer dan 1300 broedparen waren. Dat is mede te danken aan de vrijwilligers die zich inzetten voor het plaatsen en onderhouden van de kerkuilnestkasten. Ook voor de steenuil zijn zo’n vrijwilligers actief. Heb je zin om dit enthousiaste team in de Vlaamse Ardennen te vervoegen en je in te zetten voor het behoud van deze twee prachtige vogelsoorten in de streek? Meld je dan aan via onze contactpagina.

Zelf kerkuilen spotten

Wil je de Kerkuil in actie zien? Dan moet je natuurlijk 's nachts op stap. Je kan blazende uilen tot een kilometer ver horen. In de meeste kerktorens in de regio werd ondertussen een kerkuilenkast geplaatst, al wil dat natuurlijk niet zeggen dat die ook allemaal bewoond zijn. In het voorjaar, als de volwassen vogels muizen aanbrengen voor de jongen op het nest maak je het meest kans om ze rond de kerktorens aan te treffen.
Braakballen wijzen ook op de aanwezigheid van uilen: een (kerk)uil verslindt zijn prooi met huid en haar en braakt achteraf alle beentjes en haartjes in de vorm van een bal. Vind je in een schuur een hoopje braakballen, dan is er heel veel kans dat er een kerkuil huist.

Er worden geregeld uilenwandelingen georganiseerd door natuurverenigingen in de regio. Neem hiervoor een kijkje bij de agenda.

© Vilda - Rollin Verlinde

meer info

website van de kerkuilwerkgroep Vlaanderen

bouw je eigen kerkuilnestkast (PDF)

Download als PDF