Voortaan zijn er 18 Regionale Landschappen in Vlaanderen

De Regionale Landschappen verwelkomen het Regionale Landschap West-Vlaamse Hart en het Regionaal Landschap Leie en Schelde.Delen

Welkom Regionaal Landschap West-Vlaamse Hart 

Welkom Regionaal Landschap Leie en Schelde 

 

De Stadlandschappen West-Vlaamse hart en Leie en Schelde zijn in januari 2024 omgedoopt tot Regionale Landschappen. De Stadlandschappen waren een samenwerking tussen verschillende gemeenten in West-Vlaanderen. Met de overstap naar Regionale Landschappen wordt de werking van de regionale landschappen gebiedsdekkend in Vlaanderen.

 

Zo zullen de 18 Regionale Landschappen nog sterker verankerd zijn in de streek en verbonden met gemeenten, provincies, Vlaanderen en Europa. De Regionale Landschappen brengen partners en inwoners samen in het landschap  om dat landschap van visie tot uitvoering duurzaam vorm te geven. Met 208 medewerkers en een omzet van 28 miljoen in 2022 vormen ze een belangrijke onafhankelijke partner voor overheden, omdat ze beleid uitvoeren rond biodiversiteit, landschapsopbouw en -beheer, water, klimaatbuffering, erfgoed, recreatie en educatie.

 

 “We zijn opgetogen dat de stadlandschappen nu ook zullen werken met het unieke model van de regionale landschappen: het samengaan van overheden en middenveld in één bestuur creëert meteen veel meer draagvlak voor de acties die onze teams uitrollen. In onze besturen zit de schepen leefmilieu letterlijk naast de regioconsulent van Boerenbond, de vrijwilliger van Natuurpunt en vertegenwoordiger van de plaatselijke wildbeheereenheid. Dat dit nu in quasi heel Vlaanderen mogelijk is, is een grote stap vooruit voor de kwaliteit van onze landschappen.” zegt Bas Van der Veken, voorzitter Vlaams Overleg Regionale Landschappen

 

“Deze overgang is er niet zomaar gekomen. De omschakeling naar Regionaal Landschap vzw zal de landschapswerking verder professionaliseren en versterken. Door toetreding tot het netwerk van de Regionale Landschappen krijgen we unieke toegang tot advies, expertise, tools en campagnes. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.” vertelt Roeland Vanlerberghe, Coördinator Regionaal Landschap West-Vlaamse Hart

 

“Met de overgang van stadlandschap naar regionaal landschap uiten de intergemeentelijke samenwerkingen in Midden- en Zuid-West-Vlaanderen hun grote ambitie om, in goed overleg met de betrokken actoren, te werken aan aantrekkelijke, robuuste en biodiverse landschappen. De Provincie West-Vlaanderen blijft deze ambitie ondersteunen met een forse financiële inbreng." zegt Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde provincie West-Vlaanderen en voorzitter van Regionaal Landschap West-Vlaamse Hart en het Regionaal Landschap Leie en Schelde.

 

Vlaams minister van omgeving Demir: “De unieke landschappen in Vlaanderen maken dat streken en regio’s een eigen identiteit hebben. Dat mensen zich thuis voelen in hun streek. Vlaanderen is misschien niet groot, het is groots in al haar landschappelijke verscheidenheid. Met de Landschapsparken en Nationale Parken Vlaanderen werd eerder al gekozen voor erkenning voor de mooiste plekjes van Vlaanderen. Maar Vlaanderen is uiteraard meer dan die gebieden. Dankzij en via de regionale landschappen werkt Vlaanderen samen met lokale partners aan mooie landschappen, van de Westhoek tot de Voerstreek. Dat dit nu gebiedsdekkend gebeurt is een grote stap vooruit.”

 

Bekijk hier de lijst per gemeente

© Regionale Landschappen