Regionale Landschappen helpen mee Blue Deal realiseren

De 18 Vlaamse Regionale Landschappen nemen taken op in het kader van het integraal waterbeleid van de Vlaamse overheid.



Delen

Vanaf januari 2024 versterken de regionale landschappen de Vlaamse overheid in het buitengebied.  In elk regionaal landschap in Vlaanderen is een Blue Deal-coördinator actief. Een regionaal landschap is een streekgebonden vzw die steeds in samenwerking met alle betrokkenen werkt aan landschap, natuur en erfgoed op maat van die streek.  

De Blue Deal-coördinatoren trachten lokale projecten rond de ontwikkeling van sponslandschappen enerzijds en ontharding anderzijds in een stroomversnelling te brengen. Dit doen ze door complementair aan en in nauwe samenwerking met hun opdrachtgevers en partners in het buitengebied nieuwe gebiedscoalities op te zetten, gebiedsvisies op te maken en terreinrealisaties uit te voeren. Met hun ‘valleibrede’ blik werken de regionale landschappen aan  projecten die het landschap veerkrachtiger maken in een veranderend klimaat met waterschaarste en - overlast.

© Sam Callewaert (Natuurpunt Gaverstreke)

Ontzorgen van de polders tot de Limburgse bossen

© HansCoeckelberghs_VijversVanOudHeverlee

Met 18 Regionale Landschappen zijn we quasi gebiedsdekkend in Vlaanderen. De 18 Blue Deal-coördinatoren werken op maat van de streek en over gemeentegrenzen heen. Een valleibrede aanpak van bron tot monding is essentieel. 

 

“De Blue Deal-coördinator ontzorgt eigenaars, landgebruikers en -beheerders op de weg naar een terreinrealisatie door projectmiddelen te zoeken, vergunningen aan te vragen en aanbestedingen op te volgen. Daarnaast zetten de Blue Deal-coördinatoren zich in voor sensibilisering over het belang van integraal waterbeheer vanuit een vallei brede aanpak en intersectorale samenwerking.” zegt Bas Van der Veken, voorzitter Vlaams Overleg Regionale Landschappen. 

Lokale sleutel tot realisatie

“Dit project is een voorbeeld van samenwerking om in Vlaanderen meer natte natuur te creëren en zo Vlaanderen klimaatrobuuster te maken. Vanuit de Vlaamse overheid slaan de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos de handen in elkaar met de Regionale Landschappen.  Die Regionale Landschappen spelen lokaal een sleutelrol voor de realisatie van onze Blue Deal-doelstellingen. Samen vormen we een bijzonder stevige coalitie die meer ruimte maakt voor water én waardevolle natuur.”  vult Goedele Van der Spiegel, Administrateur-generaal van Natuur en Bos aan. “

 

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “De recente overstromingen hebben nog maar eens aangetoond dat Vlaanderen nog steeds te weinig voorbereid is op de gevolgen van de klimaatverandering: droogte en wateroverlast. Met de Blue Deal zijn we die tanker aan het keren, maar we moeten nu echt alle zeilen bijzetten. Daarom zullen nu ook de Regionale Landschappen, die letterlijk met hun botten in het water staan, met al hun kennis en ervaring volop mee Vlaanderen klimaatbestendig maken via valleibrede plannen.”

© visualsbykoco.