nieuwe houtkant verfraait de Langemeersen

Een nieuwe houtkant van meer dan een halve kilometer lang zorgt voor een natuurlijke groenbuffer.Delen

Nieuwe houtkant verfraait de Langemeersen

Misschien bezocht je al eens de Langemeersen, een Natuurpunt reservaat tussen Bevere en Petegem, en zag je er de bloemenrijke hooilanden in deze scheldemeersen. Mooi en prachtig allemaal, maar… jammer genoeg met zicht op een industriezone aan de overkant van de Schelde. Watergebonden industrie heeft er zich in het verleden gevestigd met visuele hinder, licht- en geluidshinder voor de wandelaar tot gevolg. Ruimte voor een natuurlijke groenbuffer aan de kades is er niet. Daarom koos Natuurpunt Oudenaarde Plus samen met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en in nauw overleg met De Vlaamse Waterweg (DVW) voor een oplossing op de andere oever, aan de rand van het natuurgebied de Langemeersen.

Die oplossing bestaat uit een gemengde houtkant van maar liefst 608 meter. De aanplanting ervan werd in de tweede helft van januari 2023 afgerond en werd uitgevoerd door het sociaal economiebedrijf KiemKracht. De houtkant bestaat uit een mix van inheemse boom- en struiksoorten en wordt aangeplant tussen de scheldedijk en de bestaande bomenrij, op een strook grond in eigendom van DVW. Om de overlevingskans van de aanplant te maximaliseren, gebruiken we jong plantgoed of bosplantsoen. Het terugzetten van de houtkant zal tijdens het regulier oeverbeheer door DVW gebeuren, maar met behoud van een aantal uitgroeiende bomen (overstaanders), zodat vleermuizen en vogels steeds geleiding en beschutting blijven hebben. Met deze natuurlijke groenbuffer verfraaien we de Langemeersen, brengen we rust voor de water- en broedvogels in het natuurgebied en zorgen we voor geschikt voedsel- en verbindingsgebied voor de vleermuizen.

© RLVA - Tine
© RLVA - Tine
© RLVA - Tine
© RLVA - Tine