Landschapspark Vlaamse Ardennen

Een landschapspark in de Vlaamse Ardennen.Delen

Landschapspark Vlaamse Ardennen

De Vlaamse Ardennen is zonder twijfel een van de mooiste landschappen van Vlaanderen: een kleinschalig, reliëfrijk landschap met bossen, kouters en graslanden doorweven met kleine landschapselementen. Het landschap is rijk aan natuur- en erfgoedwaarden. Je vindt er tal van bronnen, karaktervolle dorpjes, familiale landbouwbedrijven, water- en windmolens. Een walhalla voor fietsers en wandelaars. 

Om de eigenheid van de Vlaamse Ardennen verder te kunnen versterken en tegelijkertijd een antwoord te bieden op de uitdagingen waar de regio voor staat (verdwijnen familiale landbouw, erosie, droogte, biodiversiteitsverlies…) dongen we mee naar de erkenning van de regio als ‘Landschapspark’. Dit om de Vlaamse Ardennen verder te ontwikkelen, met oog voor het verleden; maar vooral klaar voor de toekomst!

Op 13 oktober 2023 kende de Vlaamse Regering het statuut Landschapspark toe aan de Vlaamse Ardennen. Samen met heel wat partners uit de regio werken we vanaf nu aan het realiseren van het masterplan.  Op deze website houden we jullie hierover graag op de hoogte! 

De consultatieronde liep tot en met 28 juni 2023 en is ondertussen afgesloten.

Landschapspark Vlaamse Ardennen
© Thijs Haustraete

De Landschapsbiografie Vlaamse Ardennen kwam tot stand in het kader van de kandidatuur tot landschapspark en toont de verschillende levensfasen van het Vlaamse Ardennen landschap.

Het Masterplan Vlaamse Ardennen omvat de ambities voor de komende 24 jaar die landbouw, natuur, erfgoed en toerisme positief laten evolueren naar een nieuw evenwicht.  

Het Operationeel plan Vlaamse Ardennen beschrijft de concrete acties die - na goedkeuring - aangevat worden in de eerste zes jaar (2024-2030).

De Kandidatuur Landschapspark Vlaamse Ardennen in een notendop geeft de kern van het verhaal weer op 14 overzichtelijke slides.

Ruben De Coninck
ruben.de.coninck@rlva.be
0498 74 91 48
Johan Van Lier
johan.van.lier@so-lva.be
0484 16 60 35
Thijs Haustraete
thijs.haustraete@oost-vlaanderen.be
0471 77 68 82