Knotbomen zijn typische kleine landschapselementen die mee vorm geven aan het landelijke karakter van de Vlaamse Ardennen. Ze getuigen van een eeuwenoude wisselwerking tussen mens en natuur. Door een boom periodiek en op een specifieke wijze te snoeien creëerde men een hernieuwbare houtleverancier.

 

Wat is een knotboom?

Niet alleen de mensen houden van knotbomen, ook de natuur is er dol op. Op de stam en in de knoest ontstaan door het inrotten vele holten die ervoor zorgen dat de knotboom nest- en schuilgelegenheid biedt aan heel wat vogels, vleermuizen, knaagdieren en insecten. In de herfst verzamelen zich bladeren op de knot die er verteren, en zo kunnen varens, mossen en zwammen er ontkiemen. In oudere knotbomen groeien zelfs heuse struiken zoals de vlier of de lijsterbes. 

 

Een knotboom wordt afhankelijk van de boomsoort elke zes tot tien jaar geknot, anders kan de stam openscheuren en in het slechtste geval zelfs afsterven. De knotcyclus, de periode tussen twee snoeibeurten, is afhankelijk van het doel (natuurwaarde of gebruikshout) en van de boomsoort (snel- of traaggroeiend). Voor Goed Geknot zoeken we naar een balans tussen ecologie en houtopbrengst. Voor knotwilgen en –populieren is een cyclus van 5 jaar optimaal, 7 jaar voor knotelzen en -essen en 9 jaar voor knoteiken en –haagbeuken.

 

Voor meer info over knotbomen kan je terecht bij Goed Geknot of bij het Loket Onderhoud Buitengebied.

 

Knotboom zoekt knotter

Wil je jouw knotbomen laten knotten door ons knotteam of wil je zelf als knotter aan de slag om in ruil voor het hout bij mensen bomen te gaan knotten? Wendt U tot de website van Goed Geknot om uw knotaanvraag in te dienen. 

 

Wilgenpoot zoekt standplaats

Van wilgen kan je simpelweg een tak (wilgenpoot) in de grond steken, en deze zal spontaan uitgroeien tot een boom die je verder kan onderhouden als knotboom. Iedere winterperiode heeft RLVA een aantal wilgenpoten ter beschikking die op enkele vaste momenten in Ronse kunnen worden afgehaald.

 

Hou onze website en nieuwsbrief in de gaten, dan kom je te weten wanneer er wilgenpoten ter beschikking zijn, en kan je via landschapsloket@rlva.be jouw toekomstige knotwilgen reserveren.

 

De provinciale knotbomensubsidie

Heb je, als eigenaar, pachter of vereniging knotbomen in het buitengebied die gelegen zijn in de vallei van de Schelde? Dan kan je voor het correct onderhoud ervan een stevige subsidie bij de provincie aanvragen!

 

Per geknotte knotboom krijg je een subsidie van 17,5 euro. Dat is, op Ronse na, meer dan wat je krijgt per knotboom van de gemeentelijke overheden in ons werkingsgebied. Je boom mag dan de afgelopen zeven jaar wel geen gebruik hebben gemaakt van deze provinciale subsidie. Opgelet, slechts een aantal gemeenten worden gevat:

  • Het grootste deel van Kluisbergen, Oudenaarde en Gavere
  • Het zuiden van Wortegem-Petegem
  • Het noordwestelijk deel van Zwalm
  • Rond het dorp Zingem (Kruisem)

Op onderstaande kaart kan je zien of je bomen in aanmerking komen.

 

 

Ook voor (her)aanplant

Maar ook voor (her)aanplant van knotbomen in het landschap krijg je 6,5 euro per wilgenpoot of bewortelde andere knotbare inheemse boom. Je moet ze dan wel op een afstand van tien meter van elkaar plaatsen. Hier geldt de subsidie alleen voor bomen die aanslaan; poten of bomen die sterven, dien je steevast te vervangen het jaar nadien.

 

Hoe aanvragen?

Je aanvraag dien je binnen de zes maanden na uitvoering van de werken in bij de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen. Meer info vind je hier.

 

Steunbedrag

Per perceel geldt een maximumbedrag van 500 euro. Staan je bomen op meerdere percelen, dan is er een steunplafond van 500 euro over deze percelen.

Dat plafond geldt niet voor verenigingen. Hier geldt enkel het maximum bedrag per perceel per jaar maar niet per aanvrager per jaar.

Wacht niet te lang met aanvragen, want de subsidie is niet onuitputtelijk. Cumuleren met gemeentelijke of andere knotsubsidies is vanzelfsprekend niet toegestaan.

 

Meer weten? Raadpleeg het provincieraadbesluit

 

hoe werken de knotteams

 

Knotboombewoner: de Steenuil

 

Uw knotbomen gratis laten knotten!?

Dien uw aanvraag in op www.goedgeknot.be