Invasieve planten 

 

...een bedreiging voor de biodiversiteit

 

Bepaalde exotische sierplanten kunnen invasief worden. Ze worden door de mens buiten hun natuurlijk verspreidingsgebied ingevoerd, vestigen zich in natuurlijke milieus en breiden zich uit ten koste van de inheemse soorten. Eenmaal aangeplant in parken, tuinen of langs wegen, kunnen ze naar de vrije natuur ontsnappen. Om de risico's die deze planten stellen te beperken, werd een gedragscode opgesteld samen met de professionele groensector. Deze code pleit voor goede maatregelen om de introductie en verspreiding van invasieve planten in het landschap te beperken. Door de toepassing van deze richtlijnen, werken we samen aan het behoud van onze biodiversiteit. 

 

Gezamenlijke ondertekening van gedragscode invasieve planten door 16 gemeenten

Op 22 mei 2012, de Internationale Dag van de Biodiversiteit, ondertekenden alle 16 gemeenten van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen de Belgische gedragscode rond invasieve planten. Onder het impuls van RLVA engageren gemeenten zich om de verspreiding van uitheemse invasieve plantensoorten tegen te gaan en zo de eigen biodiversiteit te versterken.  

 


  

De gedragscode invasieve planten in België kadert in het Europese LIFE-project AlterIAS, een project dat de professionele groensector en het brede publiek wil sensibiliseren over deze problematiek. De gedragscode is een vrijwillig instrument om de introductie van invasieve planten in parken, tuinen, groene ruimtes, langs wegen,... te beperken. 

Door preventieve richtlijnen toe te passen wil men de verspreiding van invasieve planten voorkomen. Door de ondertekening engageren de gemeenten zich om volgende 5 richtlijnen te volgen:

1. kennis te nemen van de lijst van de invasieve planten in België

2. de aanplant van een aantal invasieve planten te stoppen (consensuslijst)

3. de inwoners te informeren over invasieve planten

4. promotie te maken voor alternatieve niet-invasieve planten

5. deel te nemen aan een dedectiesysteem voor invasieve planten

 

Meer info over invasieve planten in Vlaanderen en hoe je ze kan bestrijden op https://www.ecopedia.be/pagina/uitheemse-invasieve-planten