lancering IOED's in aanwezigheid van minister Matthias Diependaele - Karim Overmeire - Heidi Knop - Joris VandenhouckeTwee nieuwe onroerend erfgoeddiensten, IOED Vlaamse Ardennen en IOED Denderland, zijn op 1 januari 2021 van start gegaan. De twee samenwerkingsverbanden zullen samen 19 gemeenten in het zuiden van Oost-Vlaanderen bijstaan bij taken rond archeologisch, landschappelijk en bouwkundig erfgoed. Beide IOED's zijn een nauwe samenwerking tussen vier bestaande regionale organisaties: projectvereniging Erfgoed Denderland, Erfgoed Vlaamse Ardennen, SOLVA en Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen.

Het zuiden van Oost-Vlaanderen kent een rijk en waardevol onroerend erfgoedpatrimonium, dat zich vertaalt in een rijke archeologische ondergrond, goed bewaarde cultuurhistorische landschappen en heel wat bouwkundig erfgoed in stads- en dorpskern.
Door het herschikken van bevoegdheden van bestuursniveaus en de ontvoogding van de lokale besturen wordt de zorg voor dit onroerend erfgoed steeds meer een lokale opdracht. Dit brengt uitdagingen en verantwoordelijkheden met zich mee. Het onroerend erfgoed is heel gevarieerd, er zijn veel betrokkenen en de materie heeft raakvlakken met vele domeinen. Vaak ontbreekt er echter een centraal aanspreekpunt voor onroerend erfgoed op lokaal niveau, dicht bij de burger. De gemeenten in het Denderland en de Vlaamse Ardennen slaan daarom de handen in elkaar om uitdagingen gezamenlijk aan te pakken.

De IOED's bouwen een netwerk voor kennisdeling rond onroerend erfgoed uit. Ze fungeren als aanspreekpunt voor ambtenaren en inwoners. Ook staan ze de gemeenten bij bij de actualisatie van de inventaris van het bouwkundig erfgoed, advies verlenen rond items met onroerend erfgoedwaarde en herbestemmingen. Beide IOED-werkingen zullen ook het draagvlak voor onroerend erfgoed verder uitbouwen.

Wie is wie?

IOED Vlaamse Ardennen is een samenwerking tussen Projectvereniging VARIANT/Erfgoed Vlaamse Ardennen, het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en SOLVA. Deelnemende besturen voor IOED Vlaamse Ardennen zijn Brakel, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem, Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Zottegem en Zwalm.

IOED Denderland is een samenwerking tussen Projectvereniging Erfgoed Denderland, het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en SOLVA. Deelnemende besturen voor IOED Denderland zijn Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert, Lede en Ninove.

De Projectverenigingen Erfgoed Denderland en Erfgoed Vlaamse Ardennen hebben al een regionale werking wat betreft (cultureel) erfgoed. SOLVA bezit ruime expertise in archeologie en bouwkundig erfgoed. Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen behartigt al vele jaren het landschappelijk erfgoed in de regio en zal dit ook voor de IOED's verder invulling geven. Waar nodig wordt samengewerkt met Regionaal Landschap Schelde Durme (Aalst en Lede).

Gemeenten: Alle 19 gemeenten zijn: Aalst, Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem, Lede, Lierde, Maarkedal, Ninove, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Zottegem en Zwalm.

Meer info: IOED Denderland en IOED Vlaamse Ardennen

logo's projectpartners