Hoogstamboomgaarden
Het fruit uit de hoogstamboomgaard valt niet alleen bij ons in de smaak. Ook heel wat inheemse dieren zijn er verzot op. En het kleine grut dat het afgevallen fruit opruimt trekt op zijn beurt hongerige egels, mezen en kleine roofdiertjes aan. Zo ontstaat er in de boomgaard egels voelen zich thuis in de hoogstamboomgaardalgauw een hele voedselketen.

 

Een hoogstamboomgaard biedt bovendien zoveel meer dan alleen maar fruit. Veel vogels maken hun nest in fruitbomen. Vooral oude, knoestige bomen met holten zijn ideaal. Holenbroeders zoals boomkruiper, holenduif, mezen en spechten broeden er regelmatig. Ook het steenuiltje en de eikelmuis maken er gretig gebruik van. De steenuil is zowat de mascotte van de Vlaamse Ardennen. Dit kleine uiltje jaagt liefst in een gevarieerd landschap met een afwisseling van hagen en heggen, knotbomen, boomgaarden en begraasde weilanden. Ze broeden liefst in een holte in een oude knot- of fruitboom.