Op initiatief van de Provincie oost-Vlaanderen, dienst Milieubeleidsplanning, worden in de 3 Regionale Landschappen en de 3 Bosgroepen van de provincie de eerste stappen gezet om op een geïntegreerde manier samen te werken rond een aantal aandachtspunten in geselecteerde gebieden: natuur verbinden, waterlopen beheren, bosuitbreiding en –beheer, beheerlandbouw en landschapsontwikkeling met nadruk op kleine landschapselementen, uitbouw van recreatieve en educatieve infrastructuur, aandacht voor trage wegen en erosie aanpakken.

 

Voor het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen werd hiervoor de Maarkebeekvallei gekozen.

 

De vallei van de Maarkebeek en haar zijbeken Pauwelsbeek en Nederaalbeek, vormt de natuurlijke verbinding tussen de beboste getuigenheuvels van de Vlaamse Ardennen en de vallei van de Bovenschelde. Langs de waterlopen zijn boskernen en graslanden aanwezig. Zij doen voor plant- en diersoorten dienst als stapstenen om zich veilig te verplaatsen en verhogen zo de biodiversiteit. De ecologische waardevolle boskernen Ladeuzeberg, Burreken, Bos Ter Rijst en de bossen van Ten Houte en Donderij vormen belangrijke stapstenen naar de beboste Getuigenheuvels Vlaamse Ardennen. Ook verschillende kleine en grotere verspreide boskernen dragen hiertoe bij. Op de website van de provicie Oost-Vlaanderen is alle projectinformatie terug te vinden.

 

Alle projectinformatie met reeds gerealiseerde en nog uit te voeren werken is te vinden op de website van de provincie Oost-Vlaanderen via volgende link.