geïntegreerd faunaplan

 

Het platteland kan heel wat ecosysteemdiensten leveren. De meest gekende ecosysteemdiensten zijn bestuiving en natuurlijke plaagbeheersing. De soorten die deze diensten leveren, helpen bij de beheersing van ziektes en plagen en het bestuiven van heel wat gewassen en planten. We zoeken naar win–winsituaties voor een duurzaam platteland via de uitwerking van een geïntegreerd faunaplan. Daarnaast krijgt het platteland te kampen met opportunistische soorten (bladluizen, everzwijnen, ganzen, kraaiachtigen, duiven…) die zich aan de nieuwe landbouwlandschappen en technieken hebben aangepast en zo vaak ongewenste gasten worden voor bepaalde doelgroepen (onder meer de tuin- en landbouwsector) op het platteland. Dit in combinatie met de achteruitgang van de biodiversiteit op het platteland zorgt ervoor dat de ecosysteemdiensten afnemen. Er zijn heel wat benaderingen om te werken aan ecosysteemdiensten op het platteland met de diverse doelgroepen maar waar eerder wordt vertrokken vanuit een individuele benadering van soorten, problemen... Via dit project willen we een doorstart maken om een aanpak te voorzien waarbij via een geïntegreerde aanpak op gebiedsniveau, een plan wordt uitgewerkt waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen gewenste en ongewenste soorten afgestemd op de diverse doelgroepen die op het platteland wonen en werken.

logos

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren