Beplant het landschap

Wil jij een houtkant, heg, bomenrij of hoogstamboomgaard planten? Voldoet jouw aanplanting aan bepaalde voorwaarden, dan betaalt de Provincie 80% van de kosten. Stroop je zelf de mouwen op, dan krijg je het plantgoed in bepaalde gevallen zelfs helemaal gratis.

Waarom meedoen?

Alle aanplantingen dragen bij aan een klimaatbestendig en klimaatgezond Oost-Vlaanderen. De kleine landschapselementen die worden aangeplant:

 • zorgen voor biodiversiteit
 • zorgen voor een gematigd microklimaat
 • hebben een erosiewerend effect
 • remmen hemelwater af en houden het vast
 • halen koolstof uit de lucht

Voorwaarden

 • Is het antwoord op de volgende vragen ‘ja’?
 • Is er ruimte voor een aanplanting van minstens 100 meter lang? Of van 200 plantjes bij elkaar?
 • Heeft jouw toekomstige hoogstamboomgaard of bomenrij plaats voor minstens 12 bomen (8 à 10 meter plantafstand)?
 • Ligt het terrein buiten een private tuin en heeft het een landschappelijke functie naar het omliggende landschap?
 • Kies je voor inheemse, streekeigen bomen en struiken?
 • Bestaat de houtkant of heg uit een menging van meerdere soorten? Of help je mee om meidoorn of sleedoorn terug in het landschap te verwelkomen? Dan mag de houtkant of heg ook uit slechts één soort bestaan.
 • Ligt je perceel in een van de 17 gemeenten van ons werkingsgebied (zie kaart)?

Meer weten?

Neem contact op met jeroen.vanhee@rlva.be of op het nummer 055 20 72 65. Hij bekijkt met jou de mogelijkheden op maat. Opgepast: Omdat we beperkt zijn in middelen en personeelsinzet, kunnen nieuwe aanvragen vanaf 1 januari 2021 die voldoen aan de voorwaarden pas vanaf november 2022 gerealiseerd worden.