ONS LANDSCHAP, EEN CULTUURLANDSCHAP

 

Zelden staat men stil bij het feit dat ons landschap het resultaat is van een eeuwenoude wisselwerking tussen mens en natuur, waarbij de kleine landschapselementen stille getuigen zijn van oude tradities en gebruiken. Hagen werden gebruikt als veekering, houtkanten als windschermen en knotbomen waren ideale hernieuwbare energieleveranciers. Ten gevolge van een snel veranderende samenleving en een steeds toenemende druk op de open ruimte raken deze functies stilaan in onbruik.

Samen met besturen, vrijwilligers, landbouwers, natuurverenigingen en inwoners uit ons werkingsgebied zetten we duurzame acties op om landschapsonderhoud op lange termijn te garanderen.

 

 

KNOTBOOM ZOEKT KNOTTER

 

Staan er in je weide knotbomen die komende winter aan een snoeibeurt toe zijn, maar heb je geen tijd, materiaal of zin om zelf de boom in te kruipen, dan kan je een beroep doen op één van onze knotteams. In ruil voor het hout komen gespecialiseerde vrijwilligers voor jou de knotwerken uitvoeren. Tegen een vooraf afgesproken vergoeding kan ook al het fijnhout opgeruimd worden.

 

Klik hier, om een knotaanvraag in te dienen

 

Heb je interesse om zelf aan de slag te gaan met de kettingzagen bomen te knotten in ruil voor hout, dan zorgen wij voor de nodige ondersteuning.

 

Stuur een mailtje naar landschapsloket@rlva.be en we houden je op de hoogte van volgende opleidingsmomenten.

 

Let op! Onze knotteams voeren landschapsonderhoud uit, en staan dus niet in voor regulier tuinonderhoud. RLVA gaat in eerste instantie na of de aanvraag ontvankelijk is, en verdelen vervolgens de werken onder onze gespecialiseerde knotteams. Zij nemen contact met u op om de werken te komen uitvoeren. U ontvangt een bericht aan welk team de werken werden toegewezen. De uiteindelijke beslissing om de werken al dan niet uit te voeren ligt bij de vrijwilligers zelf.

 

 

LANDSCHAPSONDERHOUDSPLANNEN

 

Om de vraag en aanbod van landschapsonderhoud in de Vlaamse Ardennen beter op elkaar af te stemmen werkt RLVA aan de opmaak van onderhoudsplannen. Hiervoor worden de te onderhouden landschappelijke elementen (knotbomen, houtkante, holle wegen, trage wegen,...) in kaart gebracht en worden beheermaatregelen uitgewerkt. Momenteel wordt er in volgende gebieden gewerkt aan de opmaak van landschapsonderhoudsplannen.

 

onderhoudsplan holle wegen (Kluisbergen)

onderhoudsplan kle's in de vallei van de Rooigembeek (Kruishoutem, Zingem)

onderhoudsplan Scheldemeersen (Gavere)

 

Voor meer informatie contacteer het landschapsloket ( landschapsloket@rlva.be )

 

 

LANDSCHAPSONDERHOUD DOOR LANDBOUWERS

 

Op 21 februari 2014 werd de eerste agrobeheergroep van de Vlaamse Ardennen opgericht. Een agrobeheergroep (ABG) is een initiatief van lokale landbouwers waarmee ze zich verenigen rond landschapsonderhoud. Zij worden hierbij ondersteund door de vzw agrobeheercentrum Eco², zowel op inhoudelijk als organisatorisch vlak. In totaal zijn er zo’n 18 ABG’s in heel Vlaanderen. In Kluisbergen gaat het om onderhoud van holle wegen en houtkanten. De boeren staan hier mee in voor een correct beheer, rekening houdend met natuur, verkeer, recreatie en landbouw. Lokale landbouwers zijn de geknipte personen om deze werken uit te voeren: ze hebben de kennis, beschikken over gepaste machines én ze kennen de streek.

 

Op de valreep werden in de winter 2013-2014 ook de eerste werken uitgevoerd. Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen stelde onderhoudsplannen op waarbij alle holle wegen werden geïnventariseerd en onderverdeeld per beheertype met bijhorende timing en beheeracties. Enkele monumentale stoven van kastanje en es werden terug in hakhout gezet en de hazelaar- en vlierstruiken kregen een opschoonbeurt in functie van overhangende takken. Zo ziet de Oude Kwaremont, een bekende helling bij wielerfanaten, er terug fris uit. De oprichting van de ABG en de uitgevoerde werken kaderen binnen het Leaderproject “Samen werken aan Vlaanderens mooiste landschap”, een samenwerking tussen het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, agrobeheercentrum Eco² en Toerisme Vlaamse Ardennen.

 

Voor meer informatie over de werking van een agrobeheergroep contacteer joostpim.balis@agrobeheercentrum.be