360° Open Ruimte in de Vlaamse Ardennen

360 gradenIn dit project organiseren diverse organisaties uit verschillende sectoren een uitgebreide reeks activiteiten om inwoners en lokale overheden te sensibiliseren voor de vrijwaring en kwaliteitsvolle inrichting van de open ruimte in de Vlaamse Ardennen. De aanpak is co-creatief (alle partners bepalen mee de concrete uitwerking en ondersteunen de doelstellingen van het project) en wil verschillen tussen sectoren overbruggen.
De inhoudelijke focus ligt op het belang van de levering van ecosysteemdiensten: welke rol spelen de verschillende soorten gebruikers en hoe kunnen we die op een respectvolle manier verzoenen? Het project leidt tot meer wederzijds begrip tussen sectoren, nieuwe samenwerkingsverbanden en de promotie van nieuwe, constructieve modellen voor de inrichting van de open ruimte.

logos